Historia firmy

Nasza firma powstała w czerwcu 1983 roku jako spółka cywilna pod nazwą „Zakład wytwarzania pomocy dydaktycznych” i znajdowała się w Olsztynie przy ówczesnej ulicy Kaliningradzkiej (dzisiejsza ul. Dworcowa). W początkowym okresie działalności drukowała techniką typograficzną i zdobywała bogate doświadczenie w druku i oprawie książek oraz podręczników szkolnych. Wraz ze wzrostem liczby zamówień i potrzebą zwiększenia powierzchni produkcyjnej, w 1988 roku, siedzibę firmy przeniesiono do zaadoptowanego budynku w miejscowości Spręcowo koło Olsztyna. Tu też znajduje się do dnia dzisiejszego. Zmieniona została również nazwa na Zakład Poligraficzny Spręcograf s.c.

Początek lat 90. to zakup pierwszej dwukolorowej maszyny do druku offsetowego, co pozwoliło na dalszy rozwój poprzez rozpoczęcie druku wielobarwnego. W kolejnych latach sukcesywnie poszerzano park maszynowy włącznie z zakupem czterokolorowej maszyny drukującej Adast 745CP. Przełomowym momentem w działalności drukarni był zakup w 2009 roku nowej pięciokolorowej maszyny KBA Performa 66-5 oraz systemu naświetlania termicznego CTP AGFA Avalon N4 z ekologicznymi płytami Azura TS. Inwestycje te zostały współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 i były odpowiedzią na stale rosnące wymagania rynku oraz szybki rozwój konkurencji.

Rosnąca liczba zleceń niskonakładowych stała się impulsem do kolejnych inwestycji. Pod koniec 2013 roku zakupiliśmy dwie maszyny do druku cyfrowego kolorowego i czarno-białego: Konica Minolta Bizhub PRESS C7000P oraz Minolta Bizhub PRO 950.W związku z systematycznym rozwojem firmy stale zmieniała się również liczba zatrudnionych pracowników, obecnie w drukarni Spręcograf pracuje dziesięć osób.